Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
Artykuł SponsorowanyInne

Postawa podczas ostatniego pożegnania – pogrzeby w Szczecinie

Każda uroczystość jest sytuacją, która wymaga od uczestników odpowiedniego, godnego zachowania. Szczególnym, bo niemożliwym do powtórzenia momentem jest pogrzeb. Z racji tej niepowtarzalności żałobnicy dbają, by ich postępowanie było nacechowane powagą pomimo negatywnych emocji takich jak żal, smutek, gniew, a nierzadko także rozpacz. W europejskim kręgu kulturowym przyjęło się też, że pogrzeby nie odbywają się przy głośnych rozmowach. Nie komentuje się również obsługi uroczystości, ani nie krytykuje formy pogrzebu. Za naganne uchodzi także porównywanie do innych ceremonii. Jak wygląda odpowiednia postawa uczestnika uroczystości ostatniej drogi zapytaliśmy firmy organizujące pogrzeby w Szczecinie.

Pracownicy zakładu pogrzebowego jako wsparcie dla żałobników

Pogrzeby są chwilami głębokiej refleksji. Szacunek dla zmarłej osoby zazwyczaj skłania nas do spojrzenia na własną egzystencję z innej perspektywy i dużego dystansu. Odpowiednie zachowanie jest wiec także formą poważania dla emocji, jakie towarzyszą innym żałobnikom. W takiej sytuacji najwłaściwsze będzie możliwie jak najpoważniejsze zachowanie i unikanie nietaktów. Pogrzeby nie są częstymi wydarzeniami, a jak wiadomo postępowanie w niektórych sytuacjach wymaga pewnego doświadczenia. Takie doświadczenie ma jednak personel zakładu pogrzebowego. Obok wsparcia udzielanego żałobnikom, pracownicy funeralni są też przykładem stonowanej postawy.

Usługi pogrzebowe a lokalne uwarunkowania – Szczecin

Jeśli chodzi o pogrzeby Szczecin jest miastem wyjątkowym w skali całego kraju ponieważ właśnie w naszym mieście znajduje się trzeci co wielkości cmentarz w Europie. Cmentarz Centralny w Szczecinie jest największą nekropolią w Polsce, wyjątkowość tej sytuacji rzutuje na kondycję lokalnych zakładów pogrzebowych. Firmy organizujące pogrzeby w Szczecinie to nie tylko konkurencyjność cenowa i sprawność w zaplanowaniu i przeprowadzeniu uroczystości

Cierpliwość a realizacja zadań – organizacja pogrzebów w Szczecinie

Pogrzeby są uroczystościami, których organizacja wymaga pewnej dozy cierpliwości, a więc także odporności na negatywne emocje, przy czym nie należy tu mylić odporności z otępieniem. Pracownicy domów pogrzebowych są ludźmi wrażliwymi, ale obeznanie z całym spektrum emocji przekłada się na sprawność organizacyjną i cierpliwość w np. postępowaniu z urzędami, w których załatwia się, w zastępstwie żałobników, formalności związane z pochówkiem. Wiedząc o tym, łatwiej zapytać o stosowność planowanych na uroczystość detali.

Oznaki szacunku i powagi w okolicznościach uroczystości pogrzebowych

Oznaką wsparcia jakiego pragniemy udzielić najbliższym zmarłej osoby i innym żałobnikom jest odpowiedni ubiór. Czarny kolor całego kompletu nie jest jednak jakimś funeralnym dogmatem, choć uważa się tę barwę za kolor żałobny. Chodzi jednak o to, by strój w jakim weźmiemy udział w uroczystości był stonowany, odległy od pstrokacizny i krzykliwości. Może to być więc kombinacja ciemnych kolorów eleganckiego ubioru, który nie będzie odsłaniać zbyt wiele ciała.

Podstawowe zasady unikania nietaktów

Osobną kwestią związaną z zachowaniem na pogrzebie jest udział żałobników w oprawie florystycznej danej uroczystości, czyli wieńce oraz kwiaty. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że wręczenie wieńca rodzinie osoby zmarłej jest poważnym nietaktem. Po prostu dlatego, że kwiaty na uroczystości pogrzebowej są dla osoby, którą żegnamy. Pozostawia się je na grobie, albo przy trumnie w kaplicy cmentarnej. Pracownicy domu pogrzebowego przewiozą je potem na cmentarz, oszczędzając tym samym żałobnikom trudu dźwigania.

Okoliczności pochówku a podejście najbliższej rodziny

Kolejną sprawą jeśli chodzi o pogrzeby i związaną z nimi postawę są kondolencje. Składa się je po zakończeniu uroczystości pochówku. Jeśli chodzi o formę to kondolencje powinny być zwięzłe i krótkie – pamiętajmy, że w wielu wypadkach komunikacja męczy osoby przytłoczone negatywnymi emocjami. Dłuższe rozmowy i możliwość większego okazania wsparcia mogą mieć miejsce podczas konsolacji, czyli stypy. Warto też powiedzieć, że zgodnie z doświadczeniem firm organizujących pogrzeby w Szczecinie, wiele rodzin prosi by nie składać kondolencji. Jeśli znajdziemy się na uroczystości, przed którą zadeklarowano taką wolę, należy ją uszanować.

Zakłady pogrzebowe w Szczecinie a organizacja konsolacji

Wspomnieliśmy przed chwilą o stypie, warto zatrzymać się na chwilę przy tym temacie. Przyjęło się, że na konsolację zaproszona zostaje najbliższa rodzina osoby zmarłej, jednak według doświadczenia domów aranżujących pogrzeby w Szczecinie nie jest to żelazna reguła. Z zasadą urządzania konsolacji tylko dla rodziny można spotkać się mniej więcej w połowie przypadków uroczystości pogrzebowych. Bardzo często nawet stypy organizowane w prywatnych domach zakładają uczestnictwo szerszego grona żałobników. Na ogół urządza się je w porze kolacji, jednak w przypadkach gdy pogrzeb odbywa się w okolicach południa, albo wcześniej konsolacje przyjmują postać obiadów. Również podczas stypy należy zachować powagę, a także nie poruszać drażliwych tematów, szczególnie tam gdzie rodzina nie ma najlepszych wewnętrznych relacji. Podobnie w sytuacji, gdy relacje między żałobnikami są napięte, wszelkie spory powinny zostać odłożone na bok, aby konsolacja była częścią godnego pożegnania osoby zmarłej i kontynuacją czasu refleksji.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz