Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
Artykuł SponsorowanyInne

Dlaczego trudno jest napisać pracę po angielsku?

Filologia angielska stanowi bardzo popularny kierunek studiów co ma swoje odzwierciedlenie w liczbie studentów, którzy co roku rozpoczynają studia na tym kierunku. To z kolei przekłada się na liczebność grup. O ile na początkowym etapie studiowania duża liczba osób w grupie nie musi w niczym przeszkadzać o tyle kiedy przychodzi czas na pisanie pracy licencjackiej lub magisterskiej duża liczba studentów zaczyna powodować szereg problemów.

Po pierwsze, jeden wykładowca prowadzący kilkunastu seminarzystów może zwyczajnie nie być w stanie rzetelnie współpracować z każdym studentem i poświęcić na jego/jej pracę tyle czasu ile powinien. Powoduje to frustracje po obu stronach, a co za tym idzie pogorszenie ogólnej atmosfery podczas zajęć czy też bezpośrednich konsultacji z promotorem. Brak odpowiedniej uwagi i poświęconego czasu na każdy projekt może również przekładać się negatywnie na jakość tekstu opracowanego przez studenta. Jeśli student nie otrzymuje odpowiedniej informacji zwrotnej odnośnie pracy może on pomyśleć, że praca jest na satysfakcjonującym poziomie i kontynuować jej opracowywanie w takim właśnie kształcie bez jakichkolwiek modyfikacji. Naturalnie zatem, efekt końcowy takiej pracy nie może być zadowalający ani dla wykładowcy ani też dla studenta.

Kolejnym problemem spowodowanym przez zbyt dużą liczebność grup jest to, że nie ma wówczas warunków do rozwinięcia skrzydeł przez studentów ponadprzeciętnie uzdolnionych czy też bardzo ambitnych. Studenci tacy mogą opracować naprawdę wartościową i merytoryczną pracę licencjacką po angielsku lecz oni również potrzebują do tego odpowiedniego wsparcia i poprowadzenia przez osobę doświadczoną. W takiej sytuacji potrzeba konsultacji i omówienia poszczególnych aspektów pracy wzrasta jeszcze bardziej, a brak czasu na choćby podstawowe konsultacje powoduje, że student traci motywację do całego przedsięwzięcia. Ostatecznie zatem praca licencjacka czy magisterska nie osiąga odpowiedniego poziomu jaki mogłaby prezentować, gdyby student miał do tego prawidłowe warunki.

Problemy związane z pisaniem pracy dyplomowej mogą mieć różne źródła i, jak można zauważyć, na część z nich student nie ma praktycznie żadnego wpływu. Z tego powodu, w niektórych przypadkach może zajść potrzeba skorzystania z pomocy profesjonalisty w tej dziedzinie. Z tego względu, warto rozeznać się odpowiednio wcześnie również na tym polu.

Dodaj komentarz